Cornfield Range

Cornfield Range; Maïsveld Schietbaan. Geen maïs te vinden. Zou het Maaiveld Schietbaan moeten zijn? We zijn boven Vlieland en wel boven de NATO schietbaan, waar ze wel eens per abuis de bemande verkeerstoren onder vuur namen

Wieringen

aast als we hebben, rossen we rechtuit over Wieringen richting Den Oever of richting Den Helder. Eigenlijk jammer want je kunt er prachtig met de auto buitendijks rijden en het is geen vijf minuten om.

Zomaar ergens

Zomaar ergens, op een zondag, rond de middag. Dunne wolken drijven gestaag van zee landinwaarts. Ze beginnen langzaam op te lossen. De zon laat zich steeds meer zien. Ze glinstert al in de nog natte slikplaten.

de Sahara van het Noorden

We zijn op weg naar het reddingshuisje op de Vliehors, een van de trouwlocaties van Vlieland. Het pand, een uit de kluiten gewassen strandhuisje op palen, biedt ruimte aan het bruidspaar, de ambtenaar en de getuigen. De verdere aanwezigen blijven buiten, beschut door het vele juthout dat als een kraal bij het huisje is neergezet.