Spieka-Neufeld II

Zonsondergang op het Wad Je zult bij mij niet vaak een zonsondergang tegenkomen. ’t Is bij ons op Texel vaak hetzelfde. De zon gaat altijd in de Noordzee onder, daar is niets tegen te doen. Maar vanaf de vaste wal is het toch anders. Meer variatie. Zoals hier met een…

Spieka-Neufeld I

Je loopt 's avons na zonsondergang nog een end langs de zomerdijk van een in aanbouw zijnde polder. Hoe noem je dat eigenlijk, als een kwelder bijna tot polder wordt door alleen maar een smalle geul te dichten. Opeens vind je de restanten van een smalspoorbaantje, die gebruikt werden om de dijken aan te leggen of te verstevigen.