Waar begint de Waddenzee

Waar begint het eigenlijk? De Waddenzee. We weten bijna allemaal waar het ligt, maar waar het nu begint, daar hadden nog weinigen bij stil gestaan. Er van uitgaande dat de Golfstroom vanuit het Kanaal bepaalt, dat het begin van de Waddenzee de zuidgrens is. Zo ongeveer bij Huisduinen.