Schokland

We kennen het van naam, dit voormalige Zuiderzee eiland.. We zijn er vast wel eens geweest, op Schokland. Voor 1932 was er eb en vloed. De Zuiderzee strekte zich uit vanaf het Marsdiep tot aan het Bornrif, tussen Terschelling en Ameland, en het huidige IJsselmeer, Markermeer de Noord-Oostpolder en de beide Flevopolders. Pas na de sluiting van de Afsluitdijk werd het zoute deel van de Zuiderzee, Waddenzee genoemd. Het is dan ook nauwelijks voor te stellen, als we het voormalige eiland naderen over strakke geasfalteerde wegen, die de akkers met golvend graan doorsnijden.