de Schorren

Als je buitendijks van Oudeschild naar de Cocksdorp fiets kom je bij de uitgestrekte kwelder de Schorren. In verhouding tot de grote kwelders van Friesland en Groningen een vrij klein gebied. Maar niet onbelangrijk omdat er veel vogels broeden.