de Waddenzee

De Waddenzee het grootste getijdengebied ter wereld, 400 km lang, 9683 km2 zand, slik en geulen. Rustgebied voor miljoenen vogels, broedplaats voor vissen, leefgebied voor schaaldieren. Bijna 60 eilanden variërend van 1 tot 21.000 bewoners. Strekt zich uit over drie landen: Nederland, Duitsland en Denemarken. drie grote rivieren monden er in uit: de Eems, de Weser en de Elbe. Heeft twee marinebases: Den Helder en Wilhelmshaven. drie wereldhavens: Wilhelmshaven, Bremerhaven en Hamburg. Meerdere kleine havens zoals: Den Helder, Harlingen, Eemshaven, Delfzijl, Emden, Bremen, Cuxhaven en Esbjerg. Tientallen vissershavens waarvan sommige bij eb droogvallen. Op een paar na hebben alle bewoonde eilanden een veerhaven of –dam, veelal ook een jachthaven. Soms bereik je een eiland per smalspoor of bij laag water via een grindweg of waddenweg. Offshore- en oliehavens, olieboringen en zoutwinning, toerisme en windturbineparken, ze vormen allemaal een bedreiging voor de toekomst van de Waddenzee. Maar tussen al deze herrie vind je nog prachtige verstilde plekken, mooie vormen en structuren.

Met deze weblog willen we u het mooi van het wad laten zien. Maar ook bijzonderheden, rariteiten, leuke verhalen, sagen enz. ’t Is ter lering ende vermaeck. Geniet ervan en wees trots op dit gebied, dat bij onze achterdeur ligt. Wees er zuinig mee vanaf “de Helsdeur tot aan Duivels Hoorn”.

De Waddenzee van Nederland en Duitsland is Werelderfgoed sinds 26 juni 2009. Het Deense wad werd op 23 juni 2014 werelderfgoed.

Pieter de Vries.